You and the law...

JURIDIK

Online juridiska dokument 

Vi erbjuder individuellt framtagna juridiska dokument inom alla  juridiska områden, levererade säkert online via e-post; 

bolagsavtal, inkråmsavtal, hyresavtal, kompanjonavtal, köpeavtal, samarbetsavtal, testamente, äktenskapsförord, samboavtal, 

revers, gåvobrev, bodelningsavtal etc. Kontakta oss angående Dina behov så ger vi råd om vilket dokument som bör användas

och formuleringen. Detta är skräddarsydda dokument av jurister och  inga mallar. Svar inom 24 timmar, samtliga veckodagar.

Pris från 1 500 kr per dokument.

Online juridiska råd 

Sänd oss Din juridiska fråga och vi besvarar den via e-post eller telefon. De flesta rättsområden omfattas. Ingen extra kostnad för följdfrågor. Svar inom 24 timmar, samtliga veckodagar. Pris från 400 kr per frågeställning. 

Juridisk rådgivning, representation och processföring

Våra jurister kan efter överenskommelse vara behjälpliga som juridiska rådgivare i tvister och som processombud. Kontakta oss 

för en första kostnadsfri genomgång och bedömning av ärendet. Vi tar även internationella uppdrag och täcker i samarbete med lokala partners spansk jurisdiktion. Pris 1 600 kr per timme.

Juridiskt förhandlingsbiträde

Många gånger kan legala problem eller tvister lösas utanför domstol. Våra jurister är experter på att lägga upp effektiva förhandlingsmöten där parterna med vårt juridiska biträde kan finna fram en till lämplig lösning. Denna tjänst är mycket 

 kostnadseffektiv. Pris 1 400 kr per timme.

Översättning av juridiska dokument 

Våra jurister är vana att översätta diverse juridiska texter såsom avtal, kontrakt, testamenten, äktenskapsförord, gåvobrev, 

fastighetsdokument, skattehandlingar m.m. Vi översätter följande språk; svenska, engelska och spanska. Pris 1 kr per ord (ca 500 kr per A4). 

Inkassotjänster

Vi har inkassotillstånd och våra jurister erbjuder effektiva inkassotjänster både gällande fordringar i Sverige och utomlands. Pris enligt överenskommelse.