The law and you...

Online juridiska dokument 

Vi erbjuder individuellt framtagna juridiska dokument inom alla  juridiska områden, levererade säkert online via e-post; 

bolagsavtal, inkråmsavtal, hyresavtal, kompanjonavtal, köpeavtal, samarbetsavtal, testamente, äktenskapsförord, samboavtal, 

revers, gåvobrev, bodelningsavtal etc. Kontakta oss angående Dina behov så ger vi råd om vilket dokument som bör användas och formuleringen. Detta är skräddarsydda dokument, inga mallar. Svar inom 24 timmar, samtliga veckodagar. Pris från 900 kr per dokument.

Online juridiska råd 

Sänd oss Din juridiska fråga och vi besvarar den via e-post eller telefon. De flesta rättsområden omfattas. Ingen extra kostnad för följdfrågor. Svar inom 24 timmar, samtliga veckodagar. Pris från 400 kr per fråga. 

Juridisk rådgivning, representation och processföring

Våra jurister kan efter överenskommelse vara behjälpliga som juridiska rådgivare i tvister och som processombud. Kontakta oss gärna för en första kostnadsfri genomgång av ärendet. Vi tar även internationella uppdrag och täcker i samarbete med lokala partners spansk jurisdiktion. Pris 1600 kr per timme.

Juridiskt förhandlingsbiträde

Många gånger kan legala problem eller tvister lösas utanför domstol. Våra jurister är experter på att lägga upp effektiva förhandlingsmöten där parterna med vårt juridiska biträde kan finna fram en till lämplig lösning. Denna tjänst är mycket 

 kostnadseffektiv. Pris 1400 kr per timme.

Översättning av juridiska dokument 

Våra jurister är vana att översätta diverse juridiska texter såsom avtal, kontrakt, testamenten, äktenskapsförord, gåvobrev, 

fastighetsdokument, skattehandlingar m.m. Vi översätter följande språk; svenska, engelska och spanska. Pris 1 kr per ord.