Juristfirman
AddCorp KB

 Kostnadsfri initial bedömning 

 Online rådgivning 

Presentation

Affärsmöte
 

AddCorp är en modern juristbyrå med spetskompetens inom affärsrätt, obeståndsrätt, familjerätt, tvistelösning och internationella rättsfrågor. Vår gedigna kompetens och erfarenhet gör oss till en trygg juridisk partner som har förmåga att se och finna möjligheter i alla situationer. Våra kunder är företag och privatpersoner i Sverige och utomlands. Genom ett  nätverk av internationella jurister och fastighetspartners är vi även behjälpliga med spanska fastighetsinvesteringar samt utlandsflytt och relokering till Spanien. 

 • Affärsjuridik / Corporate Law 

 • Internationell rätt / International Law 

 • Familjerätt och arvsrätt / Family and Inheritance Law

 • Avtalsrätt och köprätt / Contract and Commercial Law

 • Arbetsrätt / Labor law

 • Legal utflyttning / Relocation and Ex-pat Law

 • Bolagsförsäljning och generationsplanering / Exit Strategies 

 • Tillgångsskydd och utredning / Asset Protection and Recovery

 • Bolagsrekonstruktioner / Bankruptcy Protection 

 • Ackordsförhandlingar / Debt negotiations

 • Obestånd och inkasso / Insolvency and Collection 

 • Bolagsbildning / Company formations

 • Internationella Fastighetsinvesteringar / Real Estate Investments 

Certifierad inkassohandläggare

AddCorps chefsjurist har producerat en kvalificerad yrkesutbildning som nu erbjuds online och som leder till arbetstiteln certifierad inkassohandläggare. Passande för den som söker utbildning och arbete inom den snabbväxande krav- och inkassosektorn. En kort, effektiv och prisvärd yrkesutbildning. Läs mer här: Certifierad inkassohandläggare.