ADDING VALUE...

24/7 Online LEGAL SERVICES

Namnlös1.png

ABOUT us...

AddCorp is a Swedish law firm based in Stockholm, with associated office on Costa del Sol (Spain). Our clients are both companies and individuals. We offer tailored legal services with both a national and international outlook. A never ending professional relationship based on trust and always with focus on effectiveness and client satisfactionThrough an extensive network of international lawyers and Real Estate partners, we also advice and assist our clients on international property investments. Our legal team cover legal topics within most areas and are specialized on the  following.

 • Corporate Law 

 • International Law 

 • Family and Inheritance Law

 • Contract and Commercial Law

 • Relocation and Ex-pat Law

 • Exit Strategies 

 • Asset Protection and Recovery 

 • Bankruptcy Protection 

 • Insolvency and Collection 

 • Company formations

 • International Real Estate Investments 

 

 

AddCorp är en svensk juristbyrå med säte i Stockholm och med tillhörande kontor på Costa del Sol (Spanien). Våra kunder är företag och privatpersoner. Vi erbjuder skräddarsydda juridiska tjänster med både nationell och internationell syn. En professionell inställning baserad på förtroende och alltid med fokus på effektivitet och kundtillfredsställelse. Genom ett omfattande nätverk av internationella jurister och fastighetspartners hjälper vi även våra kunder med spanska fastighetsinvesteringar. Vårt juridiska team täcker juridiska ämnen inom de flesta områden och är specialiserade på följande.

 • Affärsjuridik

 • Internationell rätt

 • Familjerätt och arvsrätt

 • Avtalsrätt och köprätt

 • Legal utflyttning

 • Bolagsförsäljning och generationsplanering

 • Tillgångsskydd och utredning

 • Bolagsrekonstruktioner

 • Ackordsförhandlingar

 • Obestånd och inkasso

 • Bolagsbildning

 • Internationella fastighetsinvesteringar

Affärsmöte
Affärsmöte