Juridik

  Våra jurister är experter inom bl.a familje- och affärsjuridik. Med
  mer än 20 års erfarenhet av kvalificerad juridisk problemlösning
  står vi väl rustade att hjälpa våra kunder. Vi tar uppdrag som
  ombud inom samtliga rättsområden och har särskilt stor
  erfarenhet inom följande områden:

 • Affärsrätt -
  Avtalsrätt, köprätt, bolagsrätt,  konsumenträtt och
  marknadsföringsrätt
 • Obeståndsrätt , fordringsrätt, krav och inkasso
 • Familjerätt, arv och testamente
 • Trafikrätt
 • Upphovsrätt
 • EG-rätt
 • Sjö- och transporträtt
 • Ärenden gentemot myndigheter
 • Juridiska utredningar och efterforskningar
 • Bolagsrätt -
  Utredning om ev. personligt medansvar i aktiebolag och
  skatterättsligt företrädaransvar. Juridiska lösningar för
  tillgångsskydd, bolagsgenomgång, företagsrekonstruktion
  samt avveckling.

  Online jurister besvarar frågor via email inom 24 timmar och
  erbjuder juridiska dokument, skräddarsydda för kundens
  individuella behov.

  Personligt möte med jurist för genomgång av frågeställningar,
  rådgivning, och lösningar, erbjuds efter överenskommelse.
Copyright 2006 AddCorp KB
ONLINE
JURIST
Juridisk
assistans

400 kr

Svar inom 24 tim
via e-post

24H
AddCorp
Adding value
Juridiska
dokument

Råd

Assistans

600 kr

Alla former av
juridiska dokument
inklusive rådgivning